662-190-529

Inwestuj w
Ziemię na Mazurach

Inwestuj w
Ziemię na Mazurach

Inwestuj w
Ziemię na Mazurach

Dlaczego warto inwestować w ziemię?

 • jest dobrem ograniczonym, jej zasób ciągle maleje,
 • jest wartościowo najbardziej odporna na kryzysy finansowe,
 • stanowi zabezpieczenie przed inflacją,
 • chroni ją rękojmia wiary publicznej w postaci Ksiąg Wieczystych,
 • nie trzeba jej transportować ani przechowywać,
 • nie można jej ukraść,
 • nie trzeba jej ubezpieczać,
 • stanowi doskonałe zabezpieczenie kredytów,
 • może być źródłem uzyskiwania korzyści podatkowych,
 • historycznie jest najbardziej pożądaną cechą stanu posiadania,
 • jest wprost dziedziczona,
 • ma wiele scenariuszy zagospodarowania i przeznaczenia
 • jest wartościowo najbardziej odporna na kryzysy finansowe

 

  Wartość ziemi wzrosła 77 razy w ciągu ostatnich 25 lat !!!

W jaką ziemię warto inwestować?

 

 • w unikatowych lokalizacjach,
 • pozbawioną wszelkich wad i ograniczeń prawnych oraz technicznych,
 • z dającym się przewidzieć scenariuszem przeznaczenia/zagospodarowania,
 • w cenie nie przekraczającej jej wartości rynkowej

 

Wszystkie ziemie w naszej ofercie spełniają powyższe warunki.

Skontaktuj się z nami aby sprawdzić ofertę.

Dlaczego rekomendujemy grunty rolne ?

 

 • nowelizacja ustawy rolnej – nie trzeba być rolnikiem aby nabyć grunt rolny, 10 letni zakaz sprzedaży dotyczy tylko gospodarstw rolnych
 • większy potencjał wzrostu wartości dzięki zmianie przeznaczenia gruntu
 • systematyczny, stabilny wzrost wartości wg GUS i KOWR
 • korzyści podatkowe – brat VAT: podatek od gruntu do 1 ha – 262,2 zł (stan na dzień 2017r.)

Dlaczego najlepiej zakupić nieruchomość na Warmii i Mazurach?

 

 

Warmia i Mazury to region stale rozwijający się pod kątem gospodarczym i turystycznym.

Dzięki funduszom UE na lata 2004-2013 w woj. Warmińsko – mazurskim zrealizowano:

 • –  158 projektów dla Programu Turystyki,
 • –  147 projektów dla programu Transportu.
  Dla dalszego rozwoju Warmii i Mazur na lata 2014-2020
  przeznaczono  1,7 mld €.

 

Dlaczego My?

 

 • posiadamy działki w unikatowych lokalizacjach ( Szlak Wielkich Jezior oraz Warmia)
 • nasze ceny są atrakcyjne ( 10 – 20%  taniej wyceny od operatu szacunkowego niezależnego rzeczoznawcy)
 • podnosimy wartość ziemi poprzez dostarczenie mediów, stworzenie infrastruktury drogowej oraz zabudowę części wspólnych ( w tym wspólnej plaży)
 • gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji ( pełna własność nieruchomości gwarantowana aktem notarialnym)
 • posiadamy zróżnicowaną ofertę pod kątem cenowym oraz położenia gruntów